Παιδικός Σταθμός & ΚΔΑΠ Παίζω και Μαθαίνω

Παιδικός Σταθμός & ΚΔΑΠ Παίζω και Μαθαίνω

Σχετικά

Τα χρόνια εμπειρίας και των καινοτόμων δραστηριοτήτων στο χώρο της προσχολικής αγωγής μας κατατάσσουν μεταξύ των πιο εξειδικευμένων παιδικών σταθμών στην Καλαμαριά. 

 

Από τον Σεπτέμβριο 2016 λειτουργούν απογευματινά τμήματα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για παιδιά από 5-12 ετών. 

Ωράριο: 4.30μμ-10.00μμ 

Σκοπός μας είναι να λειτουργούμε ένα πρότυπο ποιοτικό παιδικό σταθμό που προσφέρει χαρά, δημιουργία, εκπαίδευση και συναισθηματική ισορροπία στα παιδιά. 

 

Αναγνωρίζουμε ότι το κάθε παιδί έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία και το δικό του ρυθμό και τρόπο μάθησης. Μέλημά μας είναι να παρέχουμε στο παιδί ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα υψηλής εκπαιδευτικής ποιότητας. 

Το εξαιρετικό επίτευγμα είναι ότι τα παιδιά βιώνουν τη μάθηση με ευχαρίστηση.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 2-3 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 4-5 ετών
ΠροΠρονηπιακό

ΠροΠρονηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3-4 ετών

Δημιουργική Απασχόληση

Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

Παιδιά ηλικίας 5-8 ετών
Παιδιά ηλικίας 9-12 ετών