Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Παπαϊωάννου, Αθήνα

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Παπαϊωάννου, Αθήνα

Σχετικά

Στα «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ» με εμπειρία 40 ετών, γίνεται ειδικευμένη προετοιμασία με υψηλότατο ποσοστό επιτυχίας στους Διορισμούς των Διαγωνισμών Δημοσίου ( Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Τραπεζών,Σωμάτων Ασφαλείας, Υπουργείων, Εκπαιδευτικών κ.λ.π. ) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αναρτημένα στις προθήκες του φροντιστηρίου μας (ποσοστό επιτυχίας 89%). 

Αξίζει να σας επισημάνουμε ότι οι πρώτοι στους βαθμολογικούς πίνακες επιτυχόντων είναι μαθητές του φροντιστηρίου μας όπως στους διαγωνισμούς Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Κατατακτήριες, Υπουργείων, Λιμενικού Σώματος κ.λ.π ) 

Η άριστη προετοιμασία στα Φροντιστήρια Παπαϊωάννου συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο σημειώσεων το οποίο δίδεται δωρεάν στους σπουδαστές του φροντιστηρίου. 

Η διδασκαλία γίνεται από τους πλέον έμπειρους και εξειδικευμένους στην εξεταστέα ύλη καθηγητές κατόχους διδακτορικών τίτλων σπουδών. Εξασφαλίστε τώρα την επιτυχία σας στους Διαγωνισμούς! 

 

Πληροφορίες Γραμματείας: 

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενάρξεις και λήξεις διαφόρων τμημάτων, καθώς και εγγραφές σε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου που λειτουργεί καθημερινά από 09.00 έως 22.00. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

210- 8823214 και 210-8822362. 

 

Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 91, Πλατεία Βικτωρίας-Αθήνα (πλησίoν ΗΣΑΠ) 

(1ος,2ος,3ος όροφος) έναντι ΟΤΕ.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
ΑΣΕΠ
ΕΣΔΔΑ
Τράπεζα Ελλάδος
Αστυνομίας
ΕΥΠ
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

AEI
TEI
ΕΑΠ
Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Διπλωματικές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS