Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Παπαντώνη

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Παπαντώνη

Σχετικά

Το φροντιστήριο «ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ» λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 1997. Ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου μαζί με τους συνεργάτες του εξειδικεύονται στην παροχή επιστημονικής βοήθειας και μαθημάτων σε φοιτητές Οικονομικών Σχολών. 

Το φροντιστήριο έχει παράδοση και σημαντικά ποσοστά επιτυχίας σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, Υπουργείου Οικονομικών και καθηγητών. Κάποια από τα μαθήματα που διδάσκονται στο φροντιστήριο είναι τα παρακάτω: 

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΥΣ – ΕΤΑΙΡΙΩΝ) 

– ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

– ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

– ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

– ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

– ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

– ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

– ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

Οι καθηγητές είναι άρτια καταρτισμένοι και έχουν μεγάλη εμπειρία στα μαθήματα που διδάσκουν. Η διδασκαλία αποτελεί το κύριο και μοναδικό τους επάγγελμα γι΄ αυτό είναι πάντοτε ενημερωμένοι με την ύλη που θα διδάξουν σε κάθε μάθημα. 

Τέλος, στο φροντιστήριο μας παρέχεται κάθε επιστημονική βοήθεια για τις εργασίες των μεταπτυχιακών σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς επίσης και των Ανοικτών Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. 

Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες 3-5 ατόμων. Το φροντιστήριο «ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ» είναι πάντοτε δίπλα στο φοιτητή που ζητά βοήθεια με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

2310 243 941 και 

2310 275 228 

email: papantonis.panagiotis@gmail.com

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
ΕΑΠ
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Διπλωματικές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ