Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης Παράλλαξη

Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης Παράλλαξη

Σχετικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα προγράμματα σπουδών δυναμικής προσαρμογής έχουν ως άξονα την διδασκαλία σε ιδιαίτερα μαθήματα ή μικρές / κλειστές ομάδες που συγκροτούνται με αυστηρά κριτήρια και πλαισιώνονται από εργαλεία διάγνωσης και αξιολόγησης των γνώσεων και των επιδόσεων. 

Ο δυναμικός χαρακτήρας τους αποσκοπεί στην ιδανική προσαρμογή στο προφίλ κάθε υποψηφίου αλλά και στη δημιουργία δικλείδων ποιοτικού ελέγχου. Στόχος των εργαλείων είναι η ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων του υποψηφίου από την αρχή μέχρι το τέλος του προγράμματος και οι βαθμολογίες να προβάλλουν ορθά την επίδοση στην τελική εξέταση. Παράλληλα, εφαρμόζονται εργαλεία για την συγκρότηση των ομάδων. 

Εργαζόμενοι στον κύκλο ισχυρό κίνητρο - αυξημένη προσπάθεια - θετική ανταπόκριση στις προκλήσεις - διάγνωση - αξιολόγηση - επαναπροσδιορισμός μπορούμε να οικοδομήσουμε τη γνώση επικεντρωμένοι σε μία συνεχή προσπάθεια. 

 

Κάθε πρόγραμμα σπουδών στην ΠΑΡΑΛΛΑΞΗ βασίζεται στις εξής αρχές: Καθένας είναι μοναδικός, μαθαίνει με τον δικό του τρόπο και στον δικό του χρόνο. Καθένας μπορεί να εξελίξει τις δεξιότητές του μέσα από συνεχή προσπάθεια. Κάθε εξέταση είναι και μια πρόκληση για δοκιμασία γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Προσήλωση στην διαδικασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Κάθε κριτική είναι μια ακόμη ευκαιρία για βελτίωση. Η καθοδήγηση του υποψηφίου δεν είναι δουλειά ενός προσώπου αλλά είναι συνολική δουλειά μιας έμπειρης και προσηλωμένης ομάδας.