Παιδικός Σταθμός Παραμυθένιο Σπιτάκι Αγ.Δημήτριος

Παιδικός Σταθμός Παραμυθένιο Σπιτάκι Αγ.Δημήτριος

Σχετικά

Ο Παιδικός Σταθμός Παραμυθένιο Σπιτάκι στον Άγιο Δημήτριο

βρίσκεται στην οδό Κ.Καραμανλή 12.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 10 Μηνών-1,5 Ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 1,5-2,5 Ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 3,5-5 Ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά Ηλικίας 5-6 Ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 2,5-3,5 Ετών