ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ

Σχετικά

Γίνε σήμερα επαγγελματίας! 

Φιλοσοφία μας στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Θεσσαλονικη είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ώστε ο κάθε σπουδαστής να έχει ολοκληρωμένη βιωματική γνώση για το αντικείμενο της εργασίας του. Στόχος μας είναι ο κάθε απόφοιτος να αποτελεί υπόδειγμα επαγγελματία στον τομέα του και να διαθέτει ανταγωνιστικά προσόντα στην αγορά εργασίας. 

Η μεγάλη μας παράδοση στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1967 μας ωθεί να επενδύουμε σταθερά σε αξίες που έχουν συμβάλει στη δημιουργία επαγγελματιών με ήθος, παιδεία και όραμα. Αυτές οι αξίες αποτελούν τον πυρήνα των εργασιών μας και σήμερα. 

Η επιτυχία των ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ βασίζεται στις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες μεθόδους πρακτικής διδασκαλίας με το πλέον καταρτισμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό στους πιο σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους με μηχανήματα της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. 

Ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας είναι η μέριμνα για τον κάθε σπουδαστή πριν αλλά και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, με προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ώστε οι απόφοιτοι ΠΑΣΤΕΡ να παραμένουν εξειδικευμένοι και αναντικατάστατοι στο χώρο της εργασίας τους. 

Γι’ αυτό άλλωστε, οι απόφοιτοι ΠΑΣΤΕΡ ρυθμίζουν σταθερά τις εξελίξεις στα επαγγελματικά θέματα της χώρας. Σήμερα γίνε και εσύ επαγγελματίας!

Σπουδές-Ειδικότητες

Οικονομίας και Διοίκησης

Οικονομίας και Διοίκησης