Εκπαιδευτήρια Παυλοπούλου Πέραμα

Εκπαιδευτήρια Παυλοπούλου Πέραμα

Σχετικά

Τα Εκπαιδευτήρια Παυλοπούλου στο Πέραμα βρίσκονται στην οδό Χρ. Σμύρνης 14.

Ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα ανάλογο με την ηλικία των παιδιών και μια υπεύθυνη διαπαιδαγώγηση θεμελιώνουν τις βάσεις της ζωής κάθε παιδιού για ένα λαμπρό μέλλον. 

Τα θεμέλια αυτά είναι ο ακέραιος χαρακτήρας, η μάθηση, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα. Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται δραστηριότητες που στοχεύουν στην πνευματική, συναισθηματική, νοητική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα διδάσκονται Αγγλικά από την Ά δημοτικού και δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γαλλικά από την Γ΄ δημοτικού. 

Τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Γαλλικά υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων πτυχίων στις τάξεις Γ΄ – Στ΄ και Ε΄ – Στ΄ αντίστοιχα. Οι εξεταστικοί φορείς που διοργανώνουν τις εξετάσεις Αγγλικών είναι το Πανεπιστήμιο του Cambridgeκαι των Γαλλικών το Γαλλικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. 

 

Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, το σχολείο μας συνεργάζεται με τα Technokids, έναν διεθνή οργανισμό που διδάσκει σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας (Νηπιαγωγείο – Στ΄ Δημοτικού) τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning. Η εκπαιδευτική ύλη είναι αναγνωρισμένη από τη Microsoft Inc. 

Μέσα από αυτό το σύστημα τα παιδιά ανακαλύπτουν, δημιουργούν, πειραματίζονται με προγράμματα και δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους. Για την υλοποίηση χρησιμοποιούν κυρίως τις εφαρμογές Microsoft Office. 

Τα τελευταία χρόνια οι τάξεις του σχολείου μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, εμπλουτίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος αυτή συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη μάθηση καθώς η προβολή του μαθήματος στον διαδραστικό πίνακα αυξάνει τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία, αποτελεί κίνητρο για την αυξημένη ανταπόκρισή τους και βοηθά στην αφομοίωση σύνθετων εννοιών. 

 

Επιπλέον δραστηριότητες: κολύμβηση, μπάσκετ, βόλει, ju-jitsu (αυτοάμυνα), Zumba, pilates, hip-hop και ρυθμική. Επίσης, διοργανώνονται θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις. Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία. Απογευματινή μελέτη, φροντιστηριακή υποστήριξη.

Σπουδές-Ειδικότητες

Δημοτικό
Νηπιαγωγείο