Παιδικός Σταθμός Πεταλούδα Αρτέμιδα

Παιδικός Σταθμός Πεταλούδα Αρτέμιδα

Σχετικά

Ο Παιδικός Σταθμός Πεταλούδα στην Αρτέμιδα βρίσκεται στην οδό Ξενοφώντος και Κωστή Παλαμά.

 

Ελληνοαγγλικό Βρεφονηπιακό Κέντρο - Νηπιαγωγείο

 

Με γνώμονα τις ατομικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού έχει διαμορφώσει προγράμματα που καλύπτουν όλο το εύρος της παιδαγωγικής τους ανάπτυξης. 

Στόχος μας είναι η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και η προετοιμασία των παιδιών του νηπιαγωγείου για μια ομαλή και ασφαλή μετάβαση στην μετέπειτα σχολική τους ζωή. 

Στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα βρεφικής ,προσχολικής και νηπιακής ηλικίας. Με την συνεργασία ενός άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού πανεπιστημιακής κατάρτισης επιτυγχάνεται η ολόπλευρη ανάπτυξη τους βασισμένη σε σύγχρονα ελληνοαγγλικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών