Βρεφονηπιακός Σταθμός Πιγκουίνοι

Βρεφονηπιακός Σταθμός Πιγκουίνοι

Σχετικά

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ιδρύθηκε και λειτουργεί απο το 1992 έχοντας ως στόχο την ένταξη των παιδιών στη κοινωνική ομάδα και την καλλιέργεια των βασικών αξιών της ζωής. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, έχοντας συγκεκριμένη ομάδα παιδαγωγών και εξωτερικών συνεργατών (παιδιάτρων, παιδοψυχολόγων, παιδοχειρούργων, λογοθεραπεύτων) λειτουργεί από το 1992 με στόχο μέσα από την καθημερίνη επαφή με τα παιδιά να επιτύχει, την ένταξη τους μέσα στην κοινωνική ομάδα και να τους καλλιεργήσει τις βασικές αξίες της ζωής (αγάπη, συνεργασία, κατανόηση, σεβασμό, υπομονή, επιμονή, διεκδίκηση).

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5 - 2 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών