Φροντιστήρια Πύλη

Φροντιστήρια Πύλη

Σχετικά

Το σύστημα μας 

Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ… 

Το φροντιστήριο μας έχει ως αρχή να μη καλλιεργεί πλασματική εικόνα στο μαθητή και την οικογένεια του για την ένταση της απαιτούμενης προσπάθειας και την μαθησιακή πορεία του. 

 

ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 

Στο φροντιστήριο μας οι εκπαιδευτικές μονάδες, οι τάξεις των μαθημάτων, αποτελούνται από 5 άτομα κατά Μ.Ο. Οι 5ελείς ομάδες έχουν μια εκπληκτική δυναμική γιατί επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός ομοιογενούς επιπέδου, το οποίο περιλαμβάνει δυο λιγότερους δυνατούς μαθητές, με τρεις περισσότερο δυνατούς, δηλαδή μια χημεία που επιτρέπει να ανεβαίνει σταδιακά ο ρυθμός μαθήματος. Κάθε ομάδα βρίσκεται υπό την εντατική εποπτεία ενός επιστημονικού επιτελείου καθηγητών. ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ.. 

Το φροντιστήριο μας οργανώνει τις σπουδές σε τέσσερα επίπεδα, προκειμένου να αποφύγει το σκόπελο στον οποίο οδηγεί το σχολειοκεντρικό σύστημα και τον οποίο δυστυχώς δεν αποφεύγουν πολλά από τα παιδιά που επιλέγουν τα μαθήματα στο σπίτι. 

  • 1ο επίπεδο Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και μέθοδο οργάνωσης μελέτης στα μαθήματα όπου ο μαθητής χρειάζεται εβδομαδιαία στήριξη, χωρίς όμως να επιβαρύνεται με ένα υπερβολικό αριθμό ωρών ανά μάθημα. 

  • 2ο επίπεδο Λειτουργούν οι Επαναληπτικοί Κύκλοι που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές μας να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιεχόμενο των συγκεκριμένων μαθημάτων σε μια μεγαλύτερη ενότητα. 

  • 3ο επίπεδο Προετοιμάζει επαρκέστατα τον μαθητή για τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα μέσα από συνεχείς γραπτές δοκιμασίες: ολιγόλεπτα διαγωνίσματα στην τάξη, , τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα σε ευρύτερες ενότητες ύλης, εργασίες στο σπίτι. 

  • 4ο επίπεδο Ενεργοποιεί το παιδί σε μια ομάδα που δεν είναι αδρανής, αλλά στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση του συνόλου. Ταυτόχρονα αποτρέπει την μονομέρεια ενός ιδιαίτερου, που αν στηριχθεί στο κυνήγι του δασκάλου του σχολείου, είναι πιθανόν, λόγω του ότι ο δάσκαλος του σχολείου θα κρατήσει όλη τη χρονιά τον «πήχη» χαμηλά, να οδηγήσει το παιδί κάτω από τον ψηλό «πήχη» των τελικών γραπτών εξετάσεων. 

 

Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος στην Ακαδημαϊκή Διεύθυνση πραγματοποιείται πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος και σε επίπεδο ολόκληρου του τμήματος γίνεται δωρεάν. 

Ατομικά μαθήματα που επιθυμεί κάποιος σπουδαστής με τον καθηγητή του τμήματος μπορούν να πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας με τον Διευθυντή της Σχολής. Το κόστος καλύπτεται από τον σπουδαστή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 

Βιβλία ειδικής προετοιμασίας εκδόσεων ΠΥΛΗ και extra υποστηρικτικό υλικό (μέσω της ιστοσελίδας μας) περαλαμβάνονται από τους μαθητές στο πρώτο δεκαήμερο της εγγραφής του και ανανεώνονται στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Ημερίδες Επαγγελματικού Προσανατολισμού βοηθούν τους σπουδαστές να επιλέξουν την κατεύθυνση και τις σχολές που τους ταιριάζουν αφού προηγηθεί συζήτηση με τον Διευθυντή της Σχολής. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Καρτέλες τμήματος και σπουδαστή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ αποτυπώνουν την επίδοση του σπουδαστή. Άρα υπάρχει διαθέσιμη ; συνεχώς η εικόνα της απόδοσης του σπουδαστή ανά ημέρα προσέλευσης του στον χώρο του φροντιστηρίου. Όλα τα τεστ-διαγωνίσματα των μαθητών μας διατηρούνται σε αρχείο ώστε να είναι διαθέσιμα στους ίδιους και στους γονείς καθώς και για την στατιτστική αξιολόγηση της προόδου.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής