Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Protoporo

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Protoporo

Σχετικά

Ο εκπαιδευτικός όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. 

 

  • Άρτια εξειδικευμένοι επαγγελματίες εκπονητές του εκπαιδευτικού οργανισμού αναλαμβάνουν την υποστήριξη φοιτητικών εργασιών σε συνδυασμό με διάφορες στατιστικές αναλύσειςΣυγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης:

    • Υποστήριξη πρωτότυπων εργασιών (πτυχιακές εργασίεςδιπλωματικές εργασίες, διδακτορικές εργασίες):  Η άρτια επιστημονική καθοδήγηση στη συγγραφή φοιτητικής εργασίας, θα πρέπει να στηρίζεται στην εφαρμογή των απαιτούμενων σταδίων που καθορίζονται με σκοπό την υλοποίηση της.
    • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητικών εργασιών (power point). Η σωστή προσέγγιση στην παρουσίαση φοιτητικής εργασίας, αποτελεί το θεμέλιο για τη μετάδοση καινοτόμων γνώσεων εντός της επιστημονικής κοινότητας. Μία  ενδιαφέρουσα παρουσίαση αποτελεί κίνητρο για τον ακροατή να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο θέμα του ομιλητή, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
    • Στατιστικές αναλύσεις (spss, swot, stata).   Οι στατιστικές αναλύσεις αποτελούν το κομμάτι του πρακτικού μέρους της πανεπιστημιακής εργασίας, περιλαμβάνουν την ανάλυση δεδομένων (πειραματικές μετρήσεις, συνεντεύξεις) μιας έρευνας. Οι στατιστικολόγοι αναλαμβάνουν μεθοδικά να διεκπεραιώσουν τη στατιστική ανάλυση πανεπιστημιακής εργασίας σε όλα τα στάδια της (διανομή και συλλογή ερωτηματολογίων, εισαγωγή των δεδομένων στα στατιστικά προγράμματα, ανάλυση αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια, περιγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα).

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
ΑΕΠ
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Διπλωματικές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS
Παρουσιάσεις project powerpoint

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις εργασιών
Επιστημονικά Άρθα
Επικυρωμένες Μεταφράσεις