Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Pioneering Education

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Pioneering Education

Σχετικά

Ο εκπαιδευτικός όμιλος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους σπουδαστές του. 

 

 • Συγκεκριμένα, αναλαμβάνονται με υπευθυνότητα από καθηγητές υψηλής πανεπιστημιακής κατάρτισης: 

 • Διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων σε φοιτητές, στα γνωστικά τους αντικείμενα. 

 • Διδασκαλία στατιστικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων. 

 • Εκμάθηση προγραμμάτων ξένων γλωσσών. 

 • Εκμάθηση προγραμμάτων πληροφορικής (γλώσσες προγραμματισμού). 

 • Προετοιμασία για κατατακτήριες εξετάσεις. 

 • Προετοιμασία για διαγωνισμούς του δημοσίου. 

 • Υποστήριξη στην συγγραφή πανεπιστημιακών εργασιών, από επίπεδο προπτυχιακό έως και διδακτορική διατριβή. 

 • Καθοδήγηση στην συγγραφή ξενόγλωσσων εργασιών. 

 • Υποστήριξη σε παρουσιάσεις των project των φοιτητών (power point). 

 • Στατιστικές αναλύσεις (όπως spss, swot). 

 • Δακτυλογραφήσεις κειμένων σε Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά. 

 • Παροχή επικυρωμένων και ορθών μεταφράσεων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων. 

 • Σύνταξη βιογραφικού, με σκοπό ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού στο εργασιακό περιβάλλον.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
ΑΕΠ
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Διπλωματικές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS
Παρουσιάσεις project powerpoint

Μεταφραστικές υπηρεσίες

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις

Μεταφράσεις εργασιών
Επιστημονικά Άρθα
Επικυρωμένες Μεταφράσεις