Ξένες Γλώσσες Lingua Planet

Ξένες Γλώσσες Lingua Planet

Σχετικά

Διαθέτουμε μακροχρόνια εμπειρία στη διδασκαλία και νέες μεθόδους που συμβαδίζουν με την τεχνολογία και τις απαιτήσεις και ανάγκες της εποχής. 

Με εύρος μαθημάτων και ευελιξία προγραμμάτων μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύτιμη βοήθεια στην προσπάθεια σας ή των παιδιών σας στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 

Παιδικά προγράμματα από την ηλικία των 6 χρονών με δραστηριότητες και παιχνίδια βοηθάνε τα παιδιά να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή και να καλλιεργήσουν μια αγάπη για τις ξένες γλώσσες. 

Διαδραστικοί πίνακες και multimedia εφαρμογές ενισχύουν το μάθημα και βοηθούν τα μεγαλύτερα παιδιά να μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους και να βελτιώνουν το λεξιλόγιο και τα όσα ήδη γνωρίζουν.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Τούρκικα

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Τούρκικα
Προετοιμασία Πιστοποίησης

Προετοιμασία Πιστοποίησης

TOEFL
TOEIC