Φροντιστήρια Πουκαμισάς Γλυφάδα

Φροντιστήρια Πουκαμισάς Γλυφάδα

Σχετικά

Η σοφή στελέχωση μιας φροντιστηριακής επιχείρησης αξιώσεων αποτελεί έναν από τους κύριους οργανωτικούς πυλώνες της. 

Κατά συνέπεια, στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς η ολοκληρωμένη γνώση η οποία παρέχεται δε θα μπορούσε παρά να αποτελεί το αντικείμενο μιας προσεκτικά μελετημένης διαχείρισης, εφόσον είναι το αποτέλεσμα μιας απόλυτα συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας. 

 

Η εμπειρία, η εκπαίδευση και οι αποδεδειγμένες ικανότητες των στελεχών μας αποτελούν παράγοντες εγγυημένης επιτυχίας. 

Η οργανωτική δομή και η ακριβής περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του δικτύου.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής