Φροντιστήρια Πρίσμα

Φροντιστήρια Πρίσμα

Σχετικά

Βασικός μας στόχος είναι τα παιδιά μας να έχουν καλή διάθεση και ταυτόχρονα να διατηρείται η προσοχή τους. Γι αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για τους σπουδαστές και τους καθηγητές μας στον οποίο κυριαρχεί η θετική ενέργεια ώστε η δουλειά μας να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

 

Η Φιλοσοφία μας 

Ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον μαθητή. Έτσι στηρίζουμε το προσωπικό του όραμα, μοιραζόμαστε την αγωνία του και ενισχύουμε την πίστη στον εαυτό του, μετουσιώνοντας τους στόχους του σε πραγματικό όραμα επιτυχίας. 

Επιδίωξή μας είναι να εκμηδενίσουμε τη στείρα εκμάθησης της διδακτέας ύλης, κάνοντας τους μαθητές μας πρωταγωνιστές. Δε θέλουμε τη μετατροπή των παιδιών μας σε μηχανές αδιάκοπης μελέτης, θέλουμε οντότητες ολοκληρωμένες με κριτική σκέψη. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. 

Είναι μέσο ανταλλαγής εμπειριών, πεποιθήσεων, βιωμάτων και τρόπου σκέψης. Στο Πρίσμα καταφέρνουμε να έχουμε τα πλεονεκτήματα του ιδιαίτερου μαθήματος και της οργάνωσης του φροντιστηρίου. Εκμεταλλευόμαστε τα δυνατά σημεία του μαθητή και θεραπεύουμε τις αδυναμίες του.

 

Καλλιεργούμε τις ικανότητές του, θέτουμε στόχους σε καθημερινή βάση και τους πετυχαίνουμε!

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής