Φροντιστήρια Προοπτική Μαραθώνας

Φροντιστήρια Προοπτική Μαραθώνας

Σχετικά

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Υπάρχουν παράγοντες της σίγουρης επιτυχίας που δεν μπορεί να στους προσφέρει ο οποιοσδήποτε. Διαδικασίες εκπαίδευσης είναι εύκολο να προσφέρεις. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να μεταδώσεις γνώση και ακόμη δυσκολότερο να κάνεις τους μαθητές να διψάνε για γνώση. Προσφέρουμε, λοιπόν, αυτό που άλλοι αδυνατούν να προσφέρουν και σε αυτό έχουμε τα πολυτιμότερα όπλα. 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

Έτοιμοι να μεταδώσουν στους μαθητές με τον πιο δημιουργικό τρόπο όλα όσα ξέρουν και όλα όσα ανακαλύπτουν κάθε μέρα μέσα από την συναναστροφή τους με αυτούς. Καθηγητές - άνθρωποι που κατανοούν την κάθε δυσκολία του μαθητή και προσπαθούν μέσα από μια ζεστή και αρμονική σχέση να τον βοηθήσουν να την ξεπεράσει. Καθηγητές - Καθοδηγητές που δείχνουν πάντα τον δρόμο για δημιουργικούς ορίζοντες. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Χτισμένες στα θεμέλια της ειλικρίνειας και της ευαισθησίας. Άνθρωποι που θα γίνουν φίλοι των μαθητών γιατί δεν έχουν ξεχάσει πόσο κουραστικό και πιεστικό είναι το έργο τους. Άνθρωποι που θα παρακολουθούν προσωπικά κάθε μαθητή και θα αναπτύξουν ειδικούς κώδικες επικοινωνίας μαζί τους. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Διότι κατανοούμε την ένταση και το άγχος που τους καταβάλλει καθώς και τον βουβό δικό τους αγώνα που δίνουν πλάι στο παιδί τους. Το φροντιστήριό μας αναπτύσσει επαφή ουσιαστική και αληθινή μαζί τους γιτί δικαιούνται να γνωρίζουν την πορεία των παιδιών τους. Μαζί τους συζητάμε, ανησυχούμε, προβληματιζόμαστε και βρίσκουμε τον καταλληλότερο τρόπο επικοινωνίας με τους νέους. 

ΟΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Χώροι διδασκαλίας μοντέρνοι και φιλικοί που δεν θυμίζουν την κλασσική αίθουσα διδασκαλίας! Περιβάλλον που εμπνέει, που προκαταβάλλει θετικά, που δίνει κίνητρο για προσπάθεια. Καλαίσθητη και λειτουργική υποστήριξη, με βιβλία, έντυπα, σημείωσεις και γενικό υποστηρικτικό υλικό. 

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Όλα διαδραματίζουν τον πιο ουσιώδη ρόλο στην αποστολή μας. Θα μάθουμε στον μαθητή πως υπάρχει ένας ορίζοντας με διαφορετική προοπτική. Θα τον εμπνεύσουμε για να τον επιλέξει. Θα του δείξουμε τον δρόμο προς αυτόν. Θα του προσφέρουμε το όχημα για να τον φτάσει. Θα τον εξοπλίσουμε με τις απαραίτητες για να τον κατακτήσει.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής