Φροντιστήριο Προσανατολισμός

Φροντιστήριο Προσανατολισμός

Σχετικά

Βασικός στόχος του φροντιστηρίου μας είναι η επιτυχία των μαθητών μας στις σχολές των επιλογών τους πάντα με τη σκέψη πως ο κάθε μαθητής αποτελεί διαφορετική προσωπικότητα που χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. 

Κυρίαρχο στοιχείο για εμάς αποτελεί η μέθοδος εκμάθησης των απαιτούμενων μαθημάτων με τη συνεχή και υπεύθυνη καθοδήγησή μας , η σοβαρή και υπεύθυνη διδασκαλία καθώς και η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ καθηγητών-μαθητών και γονέων. 

 

Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι οι εξής: 

1) Ολιγομελή τμήματα 

2) Άριστο επιτελείο καθηγητών με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία 

3) Εξατομικευμένη διδασκαλία για κάλυψη κενών σε όλα τα μαθήματα. 

4) Προσωπική καρτέλα εξέλιξης του του κάθε μαθητή. 

5) Η κάθε οικογένεια και ο κάθε μαθητής αντιμετώπιζονται ιδιαίτερα σύμφωνα με τις επιλογές σπουδών των παιδιών αλλά και με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής