Φροντιστήριο Πρότυπο Αρτέμιδα

Φροντιστήριο Πρότυπο Αρτέμιδα

Σχετικά

Το φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, στοχεύει να συμβάλει στην ολοκληρωμένη στήριξη των μαθητών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι αποσκοπούμε στην κάλυψη μαθησιακών αναγκών τόσο στον γνωστικό, όσο και στον παιδαγωγικό τομέα. 

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την ομαδική συνεργασία των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι είναι άριστα καταρτισμένοι γνωστικά και διδακτικά. Καινοτομία του χώρου μας συνιστά η απόλυτη ειδίκευση των καθηγητών μας σε συγκεκριμένα αντικείμενα του τομέα τους, καθώς και η προτότυπη συγγραφική τους δουλειά που παρέχεται στους μαθητές του φροντιστηρίου μας.

 

Για εμάς κάθε μαθητής είναι μοναδικός και θεωρούμε πρόκληση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του και να αποδείξουμε τις ικανότητες του. Γι’ αυτό και τον προσεγγίζουμε ξεχωριστά οδηγούμενοι προς τον σκοπό αυτό. Φιλοσοφία - Στόχοι Εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 

Το φροντιστήριό μας λειτουργεί έχοντας ως αρχή τον αυστηρό προγραμματισμό και την άρτια οργάνωση. Ολιγομελή τμήματα μαθητών ( ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τους 9). Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται καλύτερα η συνεργασία των παιδιών και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών. 

Οι εκπαιδευτικοί μας προγραμματίζουν σωστά την ύλη και αναβαθμίζουν συνεχώς το εκπαιδευτικό υλικό τους ώστε να μην παρεκκλίνουν από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της ύλης. Ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός γι’ αυτό και εστιάζουμε στις ανάγκες του καθενός, βοηθώντας τον έτσι να ανακαλύψει και να βελτιώσει τις δυνατότητές του. 

Πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα. Αρχικά με φύλλα εργασίας που τους βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης και στη συνέχεια με διαγωνίσματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Συχνές ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων, όπου σε αυτές οι γονείς/κηδεμόνες πληροφορούνται για τις επιδόσεις των παιδιών τους και σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους καθηγητές επιλύουν τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες. 

Λειτουργεί στο χώρο μας Τμήμα Συμβουλευτικής σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που ασχολείται με τον κάθε μαθητή χωριστά, τις ανησυχίες του και τις προοπτικές του βοηθώντας τον έτσι τελικά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου. 

Έχουμε δημιουργήσει και λειτουργούμε σε ένα χώρο με την κατάλληλη αισθητική και σωστά φροντισμένο, εξασφαλίζοντας στον μαθητή καλή διάθεση και ενισχύοντας παράλληλα την προσοχή του

 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται από εμάς εκπαιδευτικές ημερίδες, εκδηλώσεις, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες που βοηθούν στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη των δεσμών όλων των φορέων του φροντιστηρίου μας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Παιδικά Τμήματα

Πληροφορική

Πληροφορική

Πληροφορική
Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Ρομποτική & STEM