Φροντιστήριο Πυξίδα

Φροντιστήριο Πυξίδα

Σχετικά

«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ» ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΓΙΑΤΙ: 

  • Αξιοποιούμε μια πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες του μαθητή για εξειδίκευση στα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου της επιλογής του. 

  • Ενισχύουμε σε όλα τα μαθήματα τις διδακτικές ώρες χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Στόχος είναι ο μαθητής να αποκτήσει πλεονέκτημα στα σημεία που οδηγούν στο «άριστα». 

  • Προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές δωρεάν πρόσθετες διδακτικές ώρες και επιβραβεύουμε τους αριστούχους με ειδικές τιμές. 

  • Παρέχουμε μία πλήρη σειρά βιβλίων που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων σε θεωρία και σε ασκήσεις. 

  • Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην οργάνωση της μελέτης και καταρτίζουμε πρόγραμμα διαβάσματος με κριτήριο τις ανάγκες κάθε μαθητή. 

  • Στοχεύουμε σε μια έγκαιρη και σε βάθος ολοκλήρωση της ύλης με γνώμονα την εμπέδωσή της από τους μαθητές αλλά και τη δυνατότητα πολλών επαναλήψεών της. 

  • Εφαρμόζουμε ένα πλήρες πρόγραμμα προσομοιωτικών διαγωνισμάτων, που εξοικειώνουν το μαθητή με τη διαδικασία των εξετάσεων, παρέχουν εμπειρία και ελέγχουν αντικειμενικά το βαθμό εμπέδωσης των γνώσεών του. 

  • Δίνουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα πρόσβασης στο αυτοματοποιημένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού «Ariston Candidates».

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής