Σπουδαστήριο Σάλαρη

Σπουδαστήριο Σάλαρη

Σχετικά

Στο Σπουδαστήριο Σάλαρη εστιάζουμε στις υψηλές απαιτήσεις των Θετικών Μαθημάτων στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πεδίων αυτών. Επιπλέον, λειτουργούν τμήματα Μαθηματικών για τους υποψήφιους του πεδίου οικονομίας και πληροφορικής. 

Τα αυστηρά τετραμελή και ομοιογενή γκρούπ μαθητών μας σε συνδυασμό με το άριστα κατερτισμένο και έμπειρο επιτελείο καθηγητών εξασφαλίζουν την προετοιμασία των μαθητών μας σε υψηλό επίπεδο. 

Παράλληλα στο Σπουδαστήριο Σάλαρη πραγματοποιούνται ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα θετικά μαθήματα σε απόφοιτους και σε μαθητές Γυμνασίου–Λυκείου.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής