Φροντιστήρια Σαλτερής- Σαββάλας

Φροντιστήρια Σαλτερής- Σαββάλας

Σχετικά

Στα Φροντιστήρια Σαλτερής | Σαββάλας θέτουμε τον μαθητή και τις ανάγκες του στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μας πρότασης. 

Με στόχο τη δική του επιτυχία διδάσκουμε με αρτιότητα τα γνωστικά αντικείμενα, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, έχοντας ως βάση την εικοσαετή και πλέον πείρα μας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Με την υπεύθυνη καθοδήγησή μας και τη διαρκή υποστήριξη σ’ ένα περιβάλλον σεβασμού της ξεχωριστής προσωπικότητας του κάθε μαθητή, στέκουμε αρωγοί για την εκπλήρωση των φιλόδοξων και υψηλών στόχων του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής