Εκπαιδευτικός Οργανισμός Σαμαρά

Εκπαιδευτικός Οργανισμός Σαμαρά

Σχετικά

Το Φροντιστήριο Σαμαρά είναι ένας Πολυχώρος Εκπαίδευσης. Το εύρος των δραστηριοτήτων μας είναι μεγάλο και ξεκινάει από τις πολύ μικρές ηλικίες. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που έρχονται στο φροντιστήριο μας εκτός από φύλαξη και δημιουργική απασχόληση εισάγονται με διαδραστικό τρόπο και στις ξένες γλώσσες! 

Στη συνέχεια, στην επόμενη βαθμίδα συναντάμε το Κέντρο Μελάτης για παιδιά Δημοτικού & Γυμνασίου. 

 

Τα παιδιά παίρνουν την απαραίτητη βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου, στήνουν τις βάσεις και προετοιμάζονται για όλες τις επερχόμενες μαθητικές προκλήσεις. 

Το βασικότερο όλων, είναι ότι συστηματοποιούν και οργανώνουν τον τρόπο διαβάσματος και κατάκτησης της γνώσης.

Σπουδές-Ειδικότητες

Α Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α Λυκείου

Β Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών