Βρεφονηπιακός Σταθμός Το Σχολειό της Φύσης

Βρεφονηπιακός Σταθμός Το Σχολειό της Φύσης

Σχετικά

«Πατρίδα είναι η παιδική σου ηλικία» είναι η ρήση που διαμορφώνει το παιδαγωγικό «πιστεύω» και τη φιλοσοφία του Σχολειού της Φύσης. Εκφράζει το ποόσο σημαντική είναι αυτή η ηλικία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου και το πόσο αυτή καθορίζει τη ζωή του. 

Η αγωγή στο Σχολειό της Φύσης έχει να κάνει με τον άνθρωπο και τη σχέση του με τη φύση, καθώς και με την εκπαίδευση σε αξίες ζωής. Στόχος είναι η ανάπτυξη των ανθρώπων (παιδιών-γονέων-δασκάλων) μέσα σε ένα παιδαγωγικό και φυσικό περιβάλλον, όπου όλοι είναι ελεύθεροι να εκφραστούν και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους. 

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται κυρίαρχα είναι η παρατήρηση (φύσης, συμπεριφορών, καταστάσεων κ.α), η ερμηνεία της παρατήρησης, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, καθώς όλα αυτά είναι τα «εργαλεία» που διέσωσαν τον άνθρωπο στο πέρασμα των χρόνων. 

«Μόνο με την καρδιά οδηγείται του ανθρώπου η καρδιά» Αυτή είναι η ρήση του Πεσταλότσι και αυτή είναι που μας δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε τα παιδιά να βιώνουν καθημερινά βασικές αξίες, όπως η προσφορά, η αγάπη, η συνεργασία, η απλότητα, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια, η ηγεσία, αξίες που θα εξασφαλίσουν στον άνθρωπο μια ζωή με νόημα στον προσωπικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα. 

Το παιδί στο Σχολειό της Φύσηςείναι ελεύθερο και συνάμα υπεύθυνο και εκπαιδευμένο, να μαθαίνει ψάχνοντας και να ανακαλύπτει τη γνώση μέσα σε ένα περιβάλλον, που του εξασφαλίζει χαρά και δημιουργία και όπου είναι ελεύθερο να βγει στην αυλή ακόμη και αν χιονίζει και βρέχει, χωρίς οι γονείς να ανησυχούν γι’αυτό. 

Μέσα από τη διαβίωση στη φύση το παιδί μαθαίνει, ότι τίποτε δε μένει σταθερό, ίδιο και για πάντα και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μία στάση ζωής, όπου στο κέντρο είναι ο άνθρωπος. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με τρόπο,που το κάθε παιδί να έχει πρόσβαση στη γνώση, σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, καθώς ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη γνώση μέσα από διαφορετικά κανάλια ( μέσα από τη μαθηματική σκέψη, τη μουσική, την κίνηση, τη φύση κ.α). 

Τα παιδιά εκπαιδεύονται στο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, στο να λύνουν προβλήματα, στο να μπορούν να εργάζονται σε projects, που έχουν επιλέξει ή να διεκπεραιώνουν δουλειές σε λαχανόκηπους και σε ζώα, στο να συνυπάρχουν και να αναλαμβάνουν ρόλους, στο να μαθαίνουν να συνεργάζονται κάτω από ένα κοινό στόχο, στο να βιώνουν το τι σημαίνει να είσαι πολίτης και τι σημαίνει να είσαι ηγέτης. 

Μαθαίνουν να λειτουργούν υπεύθυνα μέσα στο περιβάλλον που ζουν, να στηρίζονται στον εαυτό τους και να νιώθουν σίγουροι γιαυτό που είναι.Τους επιτρέπεται να έχουν ιδέες και να τις δοκιμάζουν, μαθαίνοντας μέσα από αυτό ότι μπορούν να κάνουν όνειρα και να τα υλοποιούν. 

 

Στο Σχολειό της Φύσης πηγαίνουν σχολείο και οι γονείς, οι οποίοι θεωρούνται πολύ σημαντικοί στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς μαθαίνουν ότι πέρα από τις δεξιότητες απόκτησης και αναπαραγωγής γνώσης, χρειάζονται στάσεις και συμπεριφορές που θα επιτρέψουν στα παιδιά να γίνουν αυριανοί χρηστοί πολίτες. 

Η εκπ/ση γονέων περιλαμβάνει σχολές γονέων, art therapy, δραματοθεραπεία, θεατρική ομάδα, ομάδας διαχείρισης άγχους και τεχνικές ηρεμίας, με αποτέλεσμα οι γονείς να αναπτύσσονται και να μαθαίνουν παράλληλα με το παιδί τους. Απόρροια όλων αυτών είναι ο εθελοντισμός και η προσφορά, μέσα από διάφορες δράσεις, οι οποίες και αποτελούν βασικό κομμάτι της ζωής του σχολείου. 

Επίσης γίνονται δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την ψυχολογική υποστήριξη ομάδων ανθρώπων, όπως επισκέψεις και υλοποίηση προγραμμάτων σε γηροκομεία και συλλόγους, εκδηλώσεις που απευθύνονται σε πολύ κόσμο, εργαστήρια οικολογίας και φυσικού τρόπου διαβίωσης, όπου παιδιά και γονείς καλλιεργούν λαχανόκηπο ή χτίζουν. 

Οι γονείς του Σχολειού της Φύσης μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα έχουν δημιουργήσει μια θεατρική ομάδα « τον Κύκλο ζωής» και έναν κοινωνικό σύλλογο «Το Δέντρο Ζωής». 

 

Το Σχολειό της Φύσηςλοιπόν λειτουργεί σαν κοινότητα, όπου παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία στην οποία είναι ενταγμένοι, πληρώντας έτσι την απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχική και ηθική ανάπτυξη ενός παιδιού. 

Όπως λέει και ο Άντλερ: « Οι ηθικές ιδέες έχουν νόημα μόνο όταν σχετίζονται με την κοινότητα και με τα δικαιώματα των άλλων», όπως επίσης και το ότι: «η αυξημένη αντίληψη και η αίσθηση για τη λογική, δεν νοείται χωρίς το αίσθημα της κοινότητας».

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 10 Μηνών-1,5 Ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 1,5-2,5 Ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 3,5-5 Ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά Ηλικίας 5-6 Ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 2,5-3,5 Ετών
Περισσότερα