Φροντιστήρια Συμμετρία Ηλιούπολη

Φροντιστήρια Συμμετρία Ηλιούπολη

Σχετικά

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία 

Προσδιορίζονται οι αδυναμίες κάθε μαθητή και καθορίζεται επιπλέον διδασκαλία σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο για τη κάλυψη των κενών. 

 

Ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση . Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων γίνεται άμεσα με πολλές προγραμματισμένες συναντήσεις, με έκτακτα ραντεβού και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες. 

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός 

Ετήσια διοργάνωση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού με ομιλητές ειδικούς επιστήμονες στα θέματα σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας . 

 

Εβδομαδιαία Test 

Εβδομαδιαία αξιολόγηση με 5λεπτα test στην παραδοτέα ύλη και επανάληψη της διαδικασίας σε περίπτωση ανεπαρκών αποτελεσμάτων 

 

Διαγωνίσματα υψηλών απαιτήσεων 

Πολλοί κύκλοι διαγωνισμάτων στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων. Άμεση ενημέρωση των μαθητών για τις απαντήσεις των θεμάτων με τον προσωπικό τους κωδικό από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου

Α Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α Λυκείου

Β Λυκείου