Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Σπίθα Καλαμαριά

Κέντρο Ιδιαιτέρων Μαθημάτων Σπίθα Καλαμαριά

Σχετικά

Παραδίδουμε ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, καθώς επίσης και στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους μας, στο Τριάδι και την Καλαμαριά. Λειτουργούν group 2-3 μαθητών. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 60λεπτες, ώστε να παραδίδεται η ύλη αναλυτικά και ολοκληρωμένα και να παρέχεται εξατομικευμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε μαθητή. 

Οι καθηγητές μας -επιστημονικά και παιδαγωγικά καταρτισμένοι- καθοδηγούν, ενθαρρύνουν και διδάσκουν με απόλυτη ειδίκευση και αγάπη το γνωστικό αντικείμενο, καλύπτοντας τις απαιτήσεις όλων των μαθητών, ακόμη και αυτών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Παρέχουμε δωρεάν στους σπουδαστές μας συγγράμματα σε κάθε μάθημα, τα οποία έχουν συντάξει και επιμεληθεί με υπευθυνότητα οι έμπειροι καθηγητές μας. 

Ελέγχουμε κάθε εβδομάδα την πρόοδο των μαθητών μας με τη διενέργεια διαγωνισμάτων με πρωτότυπα και συνδυαστικά θέματα, που στόχο έχουν να τους εξοικειώσουν με τις συνθήκες διεξαγωγής των προαγωγικών και εισαγωγικών εξετάσεων, αλλά και να εντοπίσουν έγκαιρα τις πιθανές αδυναμίες τους. 

 

Παρέχουμε επιπλέον διδακτικές ώρες σε περίπτωση που διαπιστώνονται κενά. Οργανώνουμε τακτικές ενημερώσεις γονέων, στις οποίες μπορούν οι ίδιοι να πληροφορηθούν για την επίδοση των παιδιών τους. 

Σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους καθηγητές, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες. Διαθέτουμε ειδικό Τμήμα Συμβουλευτικής σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο ασχολείται με τις ανησυχίες και προοπτικές κάθε σπουδαστή και τον βοηθά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου. Οι τιμές μας είναι ασυναγώνιστες. Λειτουργούν τμήματα αποφοίτων και ΕΠΑΛ.

.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής

Επαγγελματικό Λυκείο

Όλες οι Ειδικότητες

Όλες οι Ειδικότητες

Τμήματα ΕΠΑΛ