Φροντιστήριο Σπουδάζω

Φροντιστήριο Σπουδάζω

Σχετικά

Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, εισάγοντας τους μαθητές σε πανεπιστημιακές σχολές της πρώτης προτίμησής τους. 

Κάνοντας στρατηγικές επιλογές, έγκαιρη και ισχυρή προετοιμασία, λειτουργούμε ως πολλαπλασιαστής της μαθητικής προσπάθειας. 

Το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας είναι το άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό, στη διάθεση του οποίου υπάρχει ό,τι πιο σύγχρονο στο χώρο της παιδείας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής