Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Support4Students

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Support4Students

Σχετικά

Η δράση της εταιρείας Support4Students ξεκινά το 2001 όταν δύο φίλοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Η/Υ, απόφοιτοι του Ε. Μ. Πολυτεχνείου και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ξεκίνησαν παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματός τους, να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στην εκπόνηση πτυχιακών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών σε σπουδαστές και φοιτητές κατευθύνσεων Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας, Αυτοματισμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών. 

Οι ανάγκες των καιρών, η αποκτηθείσα εμπειρία, οι ανταγωνιστικές τιμές και η αυξημένη ζήτηση αποτέλεσαν τις συνιστώσες της δημιουργίας του παρόντος ιστοχώρου, ο οποίος πέραν των διαφημιστικών του προθέσεων, έχει ως σκοπό, μελλοντικά, μέσα από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει να αποτελέσει έναν εξωτερικό σύμβουλο σε σπουδαστές και φοιτητές, όσον αφορά στο αντικείμενο της εκπόνησης εργασιών. 

Σήμερα, η εταιρία, έχοντας επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο τομέα των μεταφράσεων Τεχνικών Κειμένων (Επιστημονικών άρθρων, βιβλίων κτλ), βρίσκεται σε θέση να καλύπτει το σύνολο του Ελλαδικού χώρου με τους συνεργάτες της, παρέχοντας παράλληλα ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδών εκατοντάδων πελατών της. Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Αθήνας (Ομόνοια), στο Παγκράτι (Πλατεία Πλαστήρα) καθώς και στη Θεσσαλονίκη (Περιοχή Ανάληψη) για την εξυπηρέτηση των πελατών της Βόρειας Ελλάδας. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η εταιρία οργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με πελάτες σε διάφορες Επαρχιακές Πόλεις μέσω του δικτύου των συνεργατών που διαθέτει. Βασικό κριτήριο επιλογής μιας Επαρχιακής Πόλης για συνάντηση είναι στα Εκπαιδευτικά της Ιδρύματα να φιλοξενούνται ειδικότητες των επιστημονικών αντικειμένων της εξειδίκευσης της εταιρείας. 

Η επιστημονική μας εξειδίκευση σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε αντικείμενα που αφορούν στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: 

 • Ηλεκτρολογία 

 • Ηλεκτρονική 

 • Τηλεπικοινωνίες 

 • Ενέργεια 

 • Αυτοματισμός 

 • Marketing 

 • Management 

 • Χρηματοοικονομικά 

 • Οικονομικά 

 • Λογιστική 

 • Στατιστική ανάλυση (SPSS, E-views) 

 • Υλοποίηση Αλγορίθμων σε Matlab 

 • Παιδαγωγικά 

 • Φιλοσοφία 

 • Θεολογία 

 • Ψυχολογία 

 • Κοινωνιολογία 

 • Βιολογία 

 • Πληροφοριακά συστήματα 

 

H μακρόχρονη φιλία, η αποδοχή, η συνεργασία σε διάφορα επιστημονικά θέματα μεταξύ των συνεργατών της εταιρίας, οι παράλληλοι «επαγγελματικοί βίοι» καθώς και η εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν εχέγγυο της παρεχόμενης ποιότητας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

AEI
TEI
ΕΑΠ
Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
Φοιτητικά Τμήματα

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ