Σχολή Μαντά - Παπαδάτου Γερμανικό Δημοτικό

Σχολή Μαντά - Παπαδάτου Γερμανικό Δημοτικό

Σχετικά

"Πηγή γάρ και ρίζα καλοκαγαθίας τό νομίμου τυχεῖν παιδείας" - Πλούταρχος 

"Die rechte Erziehung ist die Quelle und der Grund aller Rechtschaffenheit" - Plutarch. 

 

Το Νηπιαγωγείο μας 

Το Νηπιαγωγείο μας δημιουργήθηκε για να προετοιμάζει παιδιά ηλικίας 4-6 ετών ώστε να ενταχθούν χωρίς προβλήματα στη σχολική ζωή και στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Το Δημοτικό μας 

Το Δημοτικό μας δεν είναι ένα συνηθισμένο ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο. O προγραμματισμός και το περιεχόμενο σπουδών είναι αποτέλεσμα γνώσης, τεράστιας εμπειρίας, ιστορικής συνέχειας, αρχών και προσωπικής ευθύνης.

Σπουδές-Ειδικότητες

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό