Φροντιστήριο Σύγχρονο Θεσσαλονίκη

Φροντιστήριο Σύγχρονο Θεσσαλονίκη

Σχετικά

Τα φροντιστήρια "σύγχρονο" έχουν καταξιωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης για την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου έργου τους, το οποίο επικεντρώνεται σε τρεις βασικές συνιστώσες της εκπαίδευσης: 

διδάσκοντες, 

περιεχόμενο σπουδών, 

υλικοτεχνική υποδομή. 

 

Κατάλληλος Προγραμματισμός 

Στην επιτυχία του εκπαιδευτικού μας έργου συμβάλλει και ο κατάλληλος προγραμματισμός που στηρίζεται στη συνεκτίμηση της ύλης που πρέπει να διδαχθεί και του χρόνου στον οπόιο πρέπει να διδαχθεί. Κάθε διδακτική ώρα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνεται με προγραμματισμό και όχι τυχαία ή με στιγμιαίους αυτοσχεδιασμούς. Έτσι η εξεταστέα ύλη ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου και ακολουθούν επαναλήψεις για πλατύτερη αφομοίωση της ύλης.

 

Σύγχρονες εξεταστικές μέθοδοι 

Με σύγχρονες και ποικίλες εξεταστικές μεθόδος ελέγχεται η κατανόηση, η εμπέδωση και ο βαθμός αφομοίωσης της εξεταστέας ύλης καθώς και η γνωστική εξέλιξη του κάθε μαθητή. Κυρίως όμως με ταπρογραμματισμένα τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, που διενεργούνται σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες των εισαγωγικών εξετάσεων. 

Η αυστηρή επιτήρηση, η τήρηση του μέγιστου δυνατού χρόνου αποχώρησης, το επίπεδο των θεμάτων, εξοικιώνουν τους σπουδαστές όλων των τάξεων του λυκείου με τις εξετάσεις και τους προετοιμάζουν ώστε να αντιμετωπίσουν μετέπειτα την πρόκληση των Πανελληνίων εξετάσεων.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής