Φροντιστήρια Σύμβολο Καλαμαριά

Φροντιστήρια Σύμβολο Καλαμαριά

Σχετικά

Τα Φροντιστήρια Σύμβολο στην Καλαμαριά βρίσκονται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 62.

 

Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και εισαγωγικών εξετάσεων ανώτατων σχολών

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής