Φροντιστήρια Συμβολή Πεύκη

Φροντιστήρια Συμβολή Πεύκη

Σχετικά

Πριν από 34 χρόνια οι ΓΚΕΟΣ Κ.(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ), ΡΟΥΣΕΛΗΣ Δ.(ΦΥΣΙΚΟΣ) και ΣΤΑΘΑΚΗΣ Π.(ΧΗΜΙΚΟΣ) ίδρυσαν τα φροντιστήρια «ΣΥΜΒΟΛΗ» στη Λυκόβρυση και την Πεύκη, τα πρώτα στην περιοχή. 

Πάντα καινοτόμοι προσφέρουμε πληθώρα υπηρεσιών και εφοδίων σε χιλιάδες μαθητές με τους πιο σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και στους γονείς τους που μας εμπιστεύονται. 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές μας σήμερα είναι καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες. Για να πετύχουμε τα παραπάνω στηρίζουμε και παρακολουθούμε προσωπικά κάθε μαθητή μας σαν καθηγητές. Πάνω από 1200 έκτακτες ώρες(δωρεάν)κάθε χρόνο γίνονται με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων για την κάλυψη προσωπικών αποριών αλλά και με τη βοήθεια εξειδικευμένου Συμβούλου Σπουδών, ο οποίος οργανώνει το χρόνο μελέτης κάθε μαθητή και του δίνει λύση σε διάφορα προσωπικά θέματα, όπως διαχείριση άγχους, τόνωση αυτοπεποίθησης κ.τ.λ. 

Αρχή μας είναι οι καθηγητές που αναλαμβάνουν ένα τμήμα οποιασδήποτε τάξης να έχουν την εμπειρία και τη γνώση, ώστε να δώσουν έμφαση σε θέματα απαραίτητα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Με τα καλύτερα , τα πιο προσεγμένα και αποδοτικά προγράμματα σπουδών και την πιο έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα καθηγητών συνεχίζουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με την αυτοπεποίθηση που μας δίνουν οι επιτυχίες των μαθητών μας στις καλύτερες σχολές. 

Έμφαση επίσης δίνουμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας σε συνεργασία με την εγκυρότατη πανελλαδικά εταιρία ORIENTUM.

Εκπρόσωποι της οποίας έρχονται σε προσωπική επαφή με κάθε ένα μαθητή μας δίνοντας του τις σωστές κατευθύνσεις. Διαθέτουμε δύο φροντιστήρια, ένα στην Πεύκη στην κεντρική πλατεία και ένα στη Λυκόβρυση επίσης στην κεντρική πλατεία.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής