Παιδικός Σταθμός Συννεφούλα

Παιδικός Σταθμός Συννεφούλα

Σχετικά

Οι γονείς είναι τα πιο σημαντικά πρόσωπα αλλά και πρότυπα στη ζωή ενός παιδιού και έχουν την πιο σημαντική επίδραση στην ανάπτυξή τους. 

Η Συννεφούλα θέλοντας να ενισχύσει την επικοινωνία και τη σχέση του παιδιού με τον γονέα βρίσκεται πάντα δίπλα σας μέσα από διάφορες δράσεις που οδηγούν στην ενδυνάμωση του ρόλου του γονέα. 

Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει: Σχολή γονέων και ατομική στήριξη Σε συνεργασία με την παιδοψυχίατρο του Σχολείου λειτουργεί κάθε μήνα η Σχολή Γονέων στην οποία μπορούν ελεύθερα να συμμετέχουν όλοι οι γονείς των παιδιών. 

Στη Σχολή Γονέων πραγματοποιούνται εισηγήσεις με οργανωμένη θεματολογία που καλύπτει θέματα όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ο ρόλος του internet στη ζωή μας και οι κίνδυνοι που προκύπτουν, οι αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών και οι τρόποι αντιμετώπισης κ.α. 

Πραγματοποιείται ανοιχτή συζήτηση με τους γονείς, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση από τους ειδικούς συνεργάτες. Επιπλέον το Σχολείο παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους γονείς να πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις με την παιδοψυχίατρο προκειμένου να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά θέματα που αφορούν στα παιδιά. 

 

Διαδικασία ομαλής προσαρμογής 

Οι παιδαγωγοί του Σχολείου μας σε συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες (Παιδοψυχολόγος / Παιδοψυχίατρος) και την ενεργό συμμετοχή των γονέων έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ομαλής προσαρμογής με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον. 

Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία γιατί καθορίζει την πορεία όλης της χρονιάς. Για το λόγο αυτό σεβόμαστε απόλυτα τον ιδιαίτερο ρυθμό προσαρμογής που έχει κάθε παιδί και λειτουργούμε ατομικά σύμφωνα με τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη στο νέο περιβάλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν αρμονικά απολαμβάνοντας το υπέροχο ταξίδι τους στον κόσμο της γνώσης αποκομίζοντας καθημερινά πολύτιμες νέες εμπειρίες. 

 

Φροντίδα υγείας 

Εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες επισκέπτονται τα παιδιά και φροντίζουν για την παρακολούθηση, ενημέρωση αλλά και έγκαιρη αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με την ψυχική και σωματική τους υγεία. 

Οι συνεργάτες μας: 

- Παιδίατρος 

– Χειρούργος Οδοντίατρος 

– Λογοπεδικός / Λογοθεραπευτής 

– Εργοθεραπευτής 

– Παιδοψυχολόγος 

– Παιδοψυχίατρος

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 8 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5 - 2 ετών
Μικρό Προνηπιακό

Μικρό Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5 - 3,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών