Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Synelixis

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Synelixis

Σχετικά

Για τις αυξημένες ανάγκες παροχής υπηρεσιών πανεπιστημιακής διδασκαλίας μεταφερθήκαμε και οργανώσαμε στο κέντρο Αθήνας (Χ. Τρικούπη 45) έναν πρότυπο χώρο. 

Αποτελεί επίσημο & αναγνωρισμένο μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή υπηρεσιών στα επίπεδα: 

  • Διδασκαλίας Πανεπιστημιακών Μαθημάτων 

  • Συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και 

  • Ανάλυσης Δεδομένων 

 

Η συνεχής άνοδος του κύκλου εργασιών μας ως αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχουμε μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγουμε νέες θέσεις εργασίας. Για να συνεχίσουμε ωστόσο να είμαστε συνεπείς στο παρεχόμενο έργο μας θέτουμε αυστηρές προδιαγραφές σε ότι αφορά τα προσόντα των συνεργατών μας. Αναζητήστε τις θέσεις εργασίας και τις προδιαγραφές στο τέλος της σελίδας αυτής. 

Τα Πανεπιστημιακά μαθήματα οργανώνονται σε ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με εργονομικά καθίσματα και τράπεζες συνεδρίας. Διεξάγεται μια διάλεξη ανά εβδομάδα δύο ή τριών ωρών αναλόγως του επιπέδου του μαθήματος. 

Σε κάθε μάθημα οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σύνοψη θεωρίας με υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, καθώς επίσης και φύλλο εργασίας για επίλυση και παράδοση στην επόμενη διάλεξη. 

Οι διορθώσεις και λύσεις των ασκήσεων του φύλλου εργασίας γίνονται άμεσα από τον/την διδάσκων/διδάσκουσα του μαθήματος. Επίσης διεξάγονται συστηματικά τεστ παρακολούθησης προόδου και 2 διαγωνίσματα για κάθε μάθημα. 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι τα τμήματα μας δεν είναι διατμηματικά, αλλά αυστηρά ομοιογενή. Το κόστος των μαθημάτων διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό διδακτικών ωρών. 

 

Κάθε διδακτική ώρα είναι 60' και πραγματοποιείται ένα διάλειμμα 10' στις 3 διδακτικές ώρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι τιμές τμημάτων μας ξεκινούν από 120 ευρώ (τουλάχιστον 12 διδακτικές ώρες). 

Για συμμετοχή σε δύο & τρία μαθήματα παρέχεται έκπτωση 10% & 20% αντίστοιχα. 

Επίσης η προεξόφληση των μαθημάτων συνοδεύεται από επιπλέον έκπτωση 10%.

Σπουδές-Ειδικότητες

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Μαθήματα Εξαμήνου
Διπλωματικές Εργασίες
Πτυχιακές Εργασίες
Μεταπτυχιακές Εργασίες
Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ
ΑΕΙ
ΤΕΙ
Στατιστικές Αναλύσεις SPSS
Επιμέλεια ερωτηματολογίου