Φροντιστήριο Σύνολο

Φροντιστήριο Σύνολο

Σχετικά

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΥΝΟΛΟ ιδρύθηκε το 1980 από τους Νίκο Δακουτρό και Παναγιώτη Δρούτσα που είναι πτυχιούχοι του τμήματος μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών. 

Έχοντας ως γνώμονα την προσφορά στον μαθητή έχουν εκπονήσει μια σειρά μελετών για διάφορες θεματικές των θετικών επιστημών, ενώ παράλληλα έχουν ασχοληθεί με την συγγραφή βιβλίων (σχολικών βοηθημάτων, σχολικών εγχειριδίων) και άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής