Φροντιστήρια Σύστημα Εύοσμος

Φροντιστήρια Σύστημα Εύοσμος

Σχετικά

Τα Φροντιστήρια Σύστημα έχουν καταξιωθεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης από το 1987 και αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και υπεύθυνη επιλογή των μαθητών και των οικογενειών τους. 

Η εμπειρία, η συνέπεια, ο επαγγελματισμός αλλά και η παιδαγωγική προσέγγιση χαρακτηρίζει τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και τη γραμματεία. 

Με γνώμονα πάντα την επίτευξη των στόχων των μαθητών παρέχει ένα άρτιο και δοκιμασμένο πρόγραμμα σπουδών, με πλήρη σειρά αξιόπιστων εγχειριδίων. 

Παράλληλα, στηρίζει ψυχολογικά τον υποψήφιο και συνδράμει ουσιαστικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό με ένα καινοτόμο, πολυδιάστατο και επιστημονικό πλαίσιο συμβουλευτικής σε συνεργασία με αξιόπιστους επιστημονικούς φορείς. 

Με ευθύνη των καθηγητών το φροντιστήριο γίνεται ένας χώρος μαθησιακής και ψυχολογικής στήριξης και προσδιορίζεται μέθοδος που θα οδηγήσει τον μαθητή στην αυτογνωσία, στην αυτοπεποίθηση και στη βελτίωση. 

Μέλημα της διεύθυνσης και των συνεργατών είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η πολυδιάστατη στήριξη του μαθητή στον αγώνα του για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγγύηση για αυτό αποτελεί το άριστο επιτελείο καθηγητών και απόδειξη τα υψηλά ποσοστά εισαγωγής των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια. 

 

Οι επιτυχίες τους μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε να παράγουμε πλούσιο και ποιοτικό έργο εκπληρώνοντας με συνέπεια τις αρχές μιας εκπαίδευσης που μεταδίδει γνώσεις, σμιλεύει το ήθος και εμπνέει την πειθαρχία.

Σπουδές-Ειδικότητες