Πρότυπος Βρεφικός Παιδικός Σταθμός Το Μέλι

Πρότυπος Βρεφικός Παιδικός Σταθμός Το Μέλι

Σχετικά

Το Μέλι φιλοδοξεί να διατηρήσει τον ίδιο χαρακτήρα προσφοράς στην εκπαίδευση. Έχει να παρουσιάσει με υπερηφάνεια εξαίρετους πολίτες που διακρίθηκαν σε ηγετικές και άλλες δημιουργικές θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου του τόπου μας. 

Όλοι τους νοσταλγικά αναπολούν Το Μέλι, που τους αγκάλιασε με στοργή και αγάπη, τους παραστάθηκε στα πρώτα τους βήματα και τους έδειξε το σωστό δρόμο για να ευδοκιμήσουν στη ζωή τους. 

Και τώρα, πολλοί από τους σημερινούς μαθητές είναι τα παιδιά των παλαιών μαθητών του Μελιού, τρανή απόδειξη ότι ζει πάντα στις ψυχές τους η ανάμνηση, η αγάπη και η εκτίμηση για το έργο μας.

 

Στόχος του Μελιού μας είναι να βοηθήσει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων. Με την εξατομικευμένη προσέγγιση το νήπιο προετοιμάζεται για το δημοτικό πληρώντας τις προϋποθέσεις της συναισθηματικής , νοητικής και σχολικής ωριμότητας:

  • Δημιουργούμε ενδιαφέρον για εκμάθηση και γνώση από την μέσα από την κατανόηση δεξιοτήτων του

  • Υποστηρίζουμε το ρόλο της γλώσσας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα ενώ με πυρήνα του προγράμματος μας το παιχνίδι, αναπτύσσονται οι αισθήσεις, η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η ικανότητα κατανόησης και έκφρασης ενώ παράλληλα οργανώνονται οι πράξεις του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό - Παιδικό Τμήμα

Βρεφικό - Παιδικό Τμήμα