Φροντιστήριο Πολυτεχνικών Σχολών Τριανταφύλλου Γρηγόρης

Φροντιστήριο Πολυτεχνικών Σχολών Τριανταφύλλου Γρηγόρης

Σχετικά

Γιατί εμάς; 

Καινοτομούμε στον κλάδο με την ανάρτηση στον ιστότοπο μας υποδειγμάτων λύσεων θεμάτων προγενέστερων εξεταστικών περιόδων των Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., και των κατατακτήριων εξετάσεων. Η οργάνωση και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φροντιστηρίου δεν αρκείται στην εκ μέρους του ιδιοκτήτη διεύθυνση των μαθημάτων αλλά στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην προσωπική εργασία του ιδιοκτήτη ως διδάσκοντος. 

Το φροντιστήριο εξειδικεύεται στα γνωστικά αντικείμενα που συναρτώνται με τα επιστημονικά πεδία του μηχανικού και κυρίως του πολιτικού μηχανικού. Η μεθοδολογία διδασκαλίας του κάθε μαθήματος βασίζεται στον τρόπο διδασκαλίας αυτού στην αντίστοιχη σχολή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και είναι προσανατολισμένη στην αντιμέτωπιση των θεμάτων της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. 

Καινοτομούμε στον κλάδο μας με την ανάρτηση στον ιστότοπο μας σειρά άλυτων θεμάτων τα οποία συνοδεύονται με συνοπτικές απαντήσεις προς εξάσκηση των υποψηφίων για τις κατατακτήριες εξετάσεις. 

Τόσο οι καθηγητές μας όσο και το φροντιστήριο είναι πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η επιλογή και αξιολόγηση του προσωπικού που στελεχώνει το φροντιστήριο έχει γίνει από τον ιδιοκτήτη με βάση τις επιστημονικές γνώσεις του και την πολυετή εμπειρία στον κλάδο. 

 

Η διδασκαλία μας δεν περιορίζεται μόνο τις σχολές των Αθηνών αλλά επεκτείνεται και σε αυτές που βρίσκονται μακρυά από εμάς (Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης, Ξάνθης, Θεσσαλίας κλπ). Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τα λυμένα θέματα που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπο μας . 

Προσθέτουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και νέα λυμένα θέματα καθώς επίσης και νέα άλυτα θέματα με τις απαντήσεις τους για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Αποκλειστικός στόχος του φροντιστηρίου είναι η μετάδοση των γνώσεων, η εμβάθυνση της θεωρίας, η εξοικίωση με την επίλυση πρακτικών ασκήσεων και εν τέλει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΔΟΑΤΑΠ
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

AEI
Θετικές Σχολές
Φοιτητικά Τμήματα