Φροντιστήριο Τσαξερλή-Παραδείση Επανωμή

Φροντιστήριο Τσαξερλή-Παραδείση Επανωμή

Σχετικά

Το Φροντιστήριό μας λειτουργεί στο χώρο της Επανωμής από το 1999, επειδή μας επιλέγετε σταθερά κάθε χρόνο! 

Στόχος του φροντιστηρίου μας είναι, κάθε παιδί που εγγράφεται σε μας, να εισάγεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη σχολή που επιθυμεί. 

Σ΄ αυτό αρωγοί είναι οι καθηγητές που εργάζονται στο φροντιστήριό μας. 

Το προσωπικό έχει επιλεχθεί ύστερα από αυστηρή επιλογή, όχι μόνο για τις γνώσεις του, αλλά και για τη διάθεση συνεργασίας και καλής συμπεριφοράς προς τους μαθητές.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής