Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη Θεσσαλονίκη

Σχετικά

Στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη

  • Επικοινωνούμε: Επιδιώκουμε την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ διεύθυνσης, διδακτικού προσωπικού, γονέων και μαθητών. Η συνεργασία και η αλληλοκατανόηση αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο στην τάξη, έξω απ’ αυτήν, αλλά και με τακτικές προγραμματισμένες συναντήσεις.

  • Διδάσκουμε: Ένα άριστο επιτελείο καθηγητών αποτελεί το διδακτικό μας προσωπικό. Άνθρωποι που για χρόνια και με συνέπεια υπηρετούν την εκπαίδευση, διαθέτουν φροντιστηριακή πείρα, αλλά και την απαιτούμενη παιδαγωγική κατάρτιση, για να υποστηρίξουν κάθε ανάγκη του μαθητή.

  • Υποστηρίζουμε: Παρέχουμε στους μαθητές μας το βοηθητικό υλικό που απαιτείται για την καλύτερη προσέγγιση της διδακτέας ύλης: Σημειώσεις ανά μάθημα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προηγμένη χρήση διαδραστικών πινάκων (smartboard), ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα (moodle) και πρόσβαση στη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου. Το σχολείο μας έχει προχωρήσει σε ενίσχυση του προγράμματος με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις τάξεις του Λυκείου, εξασφαλίζοντας περισσότερο χρόνο προετοιμασίας για τους μαθητές και απαλλάσσοντας τους γονείς από επιπρόσθετες οικονομικές δαπάνες.

  • Καινοτομούμε: Πρωτοστατήσαμε στην εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, εξοπλίζοντας όλες τις αίθουσες και τα εργαστήρια με διαδραστικούς πίνακες(smartboard). Συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους στην ενεργοποίηση της προσοχής και της αφομοιωτικής ικανότητας των μαθητών μας. Η συνεχής επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών μας στη χρήση Η/Υ και αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εγγυάται την ουσιαστική συμβολή των νέων εποπτικών μέσων στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

  • Ενθαρρύνουμε: Αφουγκραζόμαστε και κινητοποιούμε τη δημιουργικότητα των παιδιών από το επίπεδο της τάξης έως την εξειδικευμένη ενασχόληση στους ομίλους ενδιαφερόντων (clubs). Συμμετέχουμε ενεργά στους θεσμοθετημένους διαγωνισμούς με γνωστικό αλλά και πολιτιστικό-αθλητικό περιεχόμενο. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των μαθητών μας σε προγράμματα με κοινωνικό, οικολογικό και καλλιτεχνικό προσανατολισμό.

  • Εμπνέουμε: Στοχεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία. Επιδιώκουμε να διατηρούμε συνεχή επαφή με τα συμβαίνοντα στην κοινωνική πραγματικότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο
Λύκειο
Ιδιωτικό Σχολείο