Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών Βαβέλ

Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών Βαβέλ

Σχετικά

Στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών και Ανατολικών Γλωσσών ΒΑΒΕΛ η γλωσσομάθεια και οι υπηρεσίες μας συναντιούνται με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. 

Σε έναν σύγχρονο και φιλικά διαμορφωμένο χώρο δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτήριο με στόχο την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτή. 

Έχετε σκοπό να ξεκινήσετε μια νέα ξένη γλώσσα; Θέλετε να τελειοποιήσετε μια γλώσσα που έχετε αφήσει; Σκοπεύετε να ξεκινήσετε Προπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Εξωτερικό ή να συνεχίσετε Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική;

Σπουδές-Ειδικότητες