Παιδικός Σταθμός Βίλλα Αιμιλία, Ψυχικό

Παιδικός Σταθμός Βίλλα Αιμιλία, Ψυχικό

Σχετικά

Ο Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο «Βίλλα Αιμιλία» ιδρύθηκε το 1963 από την Αγγελική Ράσκου και την Όλγα Λάππα. Είναι ο πρώτος Παιδικός Σταθμός ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Ελλάδα και η ίδρυσή του στηρίχτηκε στη γνώση, την αγάπη και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους για το παιδί της προσχολικής ηλικίας. 

Η οργάνωσή του βασίστηκε σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία η Όλγα Λάππα είχε μελετήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο εξωτερικό, στον τομέα της κοινωνικής εργασίας. Από την ημέρα της ίδρυσής του εφαρμόζονται σταθερά οι αρχές της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που βασίζεται στο τρίπτυχο: αγάπη, σεβασμός στην ατομικότητα του κάθε παιδιού και ουσιαστική βοήθεια στην ανάπτυξή του. 

Παράλληλα εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου παροχές διευκόλυνσης προς τους εργαζόμενους γονείς. Σήμερα διευθύνεται από την Αγγελική Ρήγα, Εκπαιδευτικό-Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και την κόρη της Μαριέττα Ράσκου, Εκπαιδευτικό-ΜΑ Educational Management, εγγονή της ιδρύτριας.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 2-3 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 4-5 ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3-4 ετών