Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Βιτάλη

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Βιτάλη

Σχετικά

Όμιλος Βιτάλη 

  • Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Βιτάλη προσφέρει εδώ και χρόνια προγράμματα εκπαίδευσης - κατάρτισης σε όλες τις απαιτητικές κατηγορίες εκπαίδευσης. 

  • Προετοιμασία για Γραπτούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. 

  • Πανεπιστημιακά Μαθήματα (Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά). 

  • Προετοιμασία για Κατατακτήριες Εξετάσεις. 

  • Προγράμματα Πληροφορικής. 

  • Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά - Κινέζικα - Προετοιμασία για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα). 

  • Εξειδικευμένα Επαγγελματικά - Επιστημονικά Σεμινάρια. 

 

Βασιζόμαστε: 

Στο Υψηλότατο Επίπεδο του Διδακτικού μας Προσωπικού. 

Στην δυνατότητά μας να προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των σπουδαστών μας. 

Στην θέλησή μας να προσφέρουμε εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σταθερά και όχι ευκαιριακά. 

 

 

Διδακτικό Προσωπικό 

Επειδή ο σημαντικότερος παράγων επιτυχίας των προγραμμάτων εκπαίδευσης αποτελεί πάντα ο Εκπαιδευτικός από την πρώτη στιγμή επιλέξαμε και συνεχίζουμε να επιλέγουμε διδακτικό προσωπικό με τις υψηλότερες προδιαγραφές σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης. 

80% κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό πεδίο που διδάσκουν, συνεργάτες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

20% κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Όλοι με μακροχρόνια εκπαιδευτική εμπειρία. 

Η σύνθεση του Διδακτικού μας προσωπικού, μας δίνει το δικαίωμα να επιτυγχάνουμε υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 2008 το ποσοστό επιτυχίας ανήλθε στο 35% (πραγματικό ποσοστό), στα Πανεπιστημιακά Μαθήματα ανέρχεται σε 90% κ.ο.κ. ακόμα και στα πλέον απαιτητικά μαθήματα. 

Σας προκαλούμε πριν γραφτείτε σε κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης του Ομίλου μας να ενημερωθείτε για το βιογραφικό του μελλοντικού σας εκπαιδευτή. Είναι δικαίωμα και υποχρέωσή σας να το ζητήσετε. 

Όλο και περισσότεροι γίνονται μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου Βιτάλη βρίσκοντας σε εμάς τις παροχές που ζητούν. Και συνεχίζουμε ανεβάζοντας συνεχώς υψηλότερα τον πήχη στην Εκπαίδευση.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
ΑΠΚΥ
Κολλεγίων
ΑΣΕΠ
ΕΣΔΔΑ
Τράπεζα Ελλάδος
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

AEI
TEI
Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές

Συγγραφή Εργασιών

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Φοιτητικές Εργασίες
ΕΑΠ

Τμήματα Ενηλίκων

Προετοιμασία Πιστοποίησης

Προετοιμασία Πιστοποίησης

IELTS
TOEFL
GMAT
GRE
TOEIC