Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου

Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παγουλάτου - Βλάχου

Σχετικά

Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 

Ο κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο (γλωσσική νοημοσύνη, λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, διαπροσωπική νοημοσύνη... κ.α.) αλλά και με διαφορετικό ρυθμό. Στο σχολείο μας οι έμπειροι καθηγητές μας, δημιουργούν περιβάλλον μαθητοκεντρικής προσέγγισης, σεβόμενοι τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών και προσαρμόζοντας το μάθημα έτσι, ώστε να καλύπτονται οι περισσότεροι μαθησιακοί τύποι παιδιών. 

Βιωματική Διδασκαλία 

Δίνεται έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης και της καθημερινής ζωής των μαθητών. Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να εμπλέκονται ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι, βοηθώντας τους να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, τις απόψεις τους, τους φόβους και προβληματισμούς τους σε σχέση με θέματα της καθημερινής ζωής, γίνονται αυτόνομοι και ανεξάρτητοι. 

Εκπαίδευση με Θεατρικό Παιχνίδι 

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι ο μαθητής μαθαίνει ξένες γλώσσες με ευχάριστο τρόπο και ταυτόχρονα μαθαίνει να εκφράζεται λεκτικά και σωματικά. Επίσης, οι μαθητές αναπτύσσουν διάφορες ικανότητες, όπως κοινωνικότητα, σεβασμό, δημιουργικότητα, αίσθημα ευθύνης, συνεργασία, πρωτοβουλία.

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Τμήματα Ενηλίκων

Προετοιμασία Πιστοποίησης

Προετοιμασία Πιστοποίησης

IELTS
TOEFL
TOEIC
ESB

Τμήματα Εφήβων - Ενηλίκων

Πληροφορική

Πληροφορική