Φροντιστήρια Βογιατζή Τρίλοφος

Φροντιστήρια Βογιατζή Τρίλοφος

Σχετικά

Τα φροντιστήρια Βογιατζή στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης βρίσκονται στην οδό Μεγ.Αλεξάνδρου 37. 

 

"Της παιδείας οι μεν ρίζες πικρές, οι δε καρποί γλυκείς " Αριστοτέλης

Σπουδές-Ειδικότητες

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α΄ Γυμνασίου
B΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής