Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ξεφτέρη

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ξεφτέρη

Σχετικά

Μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας

Διδάσκουμε την ξένη γλώσσα σύμφωνα με μια βασική αρχή, την απόλυτη και συνειδητή συμμετοχή των μαθητών σε όλη τη διαδικασία της μάθησης.

Στηριζόμαστε στην βασική ιδέα ότι η γνώση δεν είναι κάτι που υπάρχει έξω από εμάς και απλώς μεταδίδεται. 

Η γνώση δεν λαμβάνεται παθητικά, αλλά απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του ατόμου. Μας ενδιαφέρει να πετυχαίνουμε στις εξετάσεις, αλλά και να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε την ξένη γλώσσα σωστά και ανάλογα με το πλαίσιο όπου βρισκόμαστε κάθε φορά.

 

Μας ενδιαφέρει ακόμα το ταξίδι μέσα από τη διαδικασία της μάθησης να είναι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία και κυρίως κριτική σκέψη. 

 

Με βασικό σκοπό την ενεργοποίηση και την εμπλοκή των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία ακολουθούμε ένα συνδυασμό πρακτικών διδασκαλίας: 

  • δίνουμε έμφαση στη συζήτηση και τη συνεργασία σε μικρές ομάδες

  • αμφισβητούμε, ρωτάμε κι απαντάμε

  • ακολουθούμε παιχνίδια ρόλων

  • χρησιμοποιούμε πολυμέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας

  • εφαρμόζουμε την προσομοίωση των πραγματικών συνθηκών της εξέτασης πιστοποίησης της ξένης γλώσσας

Σπουδές-Ειδικότητες

Παιδικά Τμήματα

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Προγραμματισμός με ρομπότ
LEGO Education

Τμήματα Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Προετοιμασία Πιστοποίησης

Προετοιμασία Πιστοποίησης

IELTS
TOEFL
TOEIC
GMAT

Τμήματα Εφήβων - Ενηλίκων

Πληροφορική

Πληροφορική

Πιστοποίηση