Παιδικός Σταθμός Χρυσαλιδα Πεύκη

Παιδικός Σταθμός Χρυσαλιδα Πεύκη

Σχετικά

Ο Παιδικός Σταθμός Χρυσαλιδα στην Πεύκη 

βρίσκεται στην οδό Ανδρου 16 με τηλέφωνο 2114060391

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά ηλικίας 10 μηνών-1,5 ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά ηλικίας 1,5-2,5 ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 3,5-5 ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά ηλικίας 5-6 ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά ηλικίας 2,5-3,5 ετών