Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Your Study Community

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Your Study Community

Σχετικά

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Your Study Community που βρίσκεται στην Λεωφόρο Πατησίων, στην Αθήνα, ειδικεύεται στην υποστήριξη φοιτητών (Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι., Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ.) που φοιτούν σε πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά και στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών. 

 

  • Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Your Study Community παρέχονται οι εξής υπηρεσίες: 

  • Εργασίες φοιτητών Α.Ε.Ι, Α.Τ.Ε.Ι., Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π., Α.Π.Κ.Υ., ιδιωτικών κολλεγίων στην Αθήνα και ξένων Πανεπιστημίων. 

  • Πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες 

  • Στατιστικές Αναλύσεις (SPSS, MINITAB) 

  • Μεταφράσεις 

  • Δημιουργία ερωτηματολόγιων και Παρουσιάσεις Power Point 

  • Μαθήματα σε μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου 

 

Όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν στο φροντιστήριό μας είναι έμπειροι, ικανοί, με υψηλή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και με απόλυτη εξειδίκευση στο γνωστικό τους αντικείμενο. Δουλεύουν οργανωμένα και συστηματικά, με σκοπό να μπορούν να καλύψουν τα κενά και τις απορίες των φοιτητών και να τους προετοιμάσουν μεθοδικά για την επίτευξη των στόχων τους. 

Απευθυνθείτε στο φροντιστήριό Your Study Community για τυχόν απορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Σπουδές-Ειδικότητες

Προετοιμασία για Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Κατατακτήριες
AEI
TEI
Κολλεγίων
Πανεπιστήμιων εξωτερικού
Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Θετικές Σχολές
Θεωρητικές Σχολές
Φοιτητικά Τμήματα
Μαθήματα μέσω Skype

Συγγραφή Εργασιών