Φροντιστήριο Υποδομή

Φροντιστήριο Υποδομή

Σχετικά

Αγαπητέ μαθητή/τρια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο και υψηλότερο για ένα νέο άνθρωπο, απόφοιτο Λυκείου, από το να επιτύχει την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο. Όταν μάλιστα η είσοδος αυτή ανταποκρίνεται και στην πρώτη σχολή την οποία επέλεξε, τότε είναι σίγουρο πως η επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι εξασφαλισμένη και επιτυχημένη. 

 

Η επιτυχία σου δεν είναι θέμα τύχης, επιφάνειας και εντύπωσης, αλλά μόχθου, βάθους και ουσίας. Η υλοποίηση των υψηλών στόχων προϋποθέτει όχι μόνο ατομική θέληση, άλλα και υπεύθυνη προετοιμασία, τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το πρόγραμμα μαθημάτων του φροντιστηρίου στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: 

 • Διαρκής ανανέωση και βελτίωση 

 • Κλειστά ομοιογενή τμήματα και γκρουπ 

 • Επιλογή άριστα καταρτισμένων καθηγητών 

 • Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας 

 • Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε μεθόδους 

 • Επαναληπτικά Διαγωνίσματα 

 • Πρόσθετες ώρες και διαγωνίσματα 

 • Συνεργασία με τους γονείς 

 • Σύσκεψη Καθηγητών Οργάνωση και λειτουργικότητα 

 • Διαρκής ανανέωση και βελτίωση 

 

Η ανοδική πορεία μας είναι σταθερή και η εξέλιξη συνεχής. Κανένα άλλο Φροντιστήριο δεν έχει να παρουσιάσει τόσες επιτυχίες, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. 

 • Η επιτυχία στις ανώτατες σχολές εξασφαλίζεται: 

 • Με ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων μας 

 • Με σκληρή, επίπονη και επίμονη προσωπική μελέτη 

 • Με υποχρεωτική συμμετοχή στα διαγωνίσματα 

 • Κλειστά ομοιογενή τμήματα και γκρουπ 

 

Οι μαθητές χωρίζονται με βάση το πραγματικό τους επίπεδο και όχι με κριτήριο το λύκειο στο οποίο φοιτούν. 

Το πρόγραμμα του κάθε τμήματος θα είναι ανάλογα διαμορφωμένο και οι μαθητές που θα φοιτούν σ’ αυτά τα τμήματα θα έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν σωστά, ώστε και στο σχολείο να μην έχουν καμία δυσκολία, αλλά και το σπουδαιότερο, με άνεση θα μπορούν να στοχεύουν το άριστα στις εξετάσεις της Α’ , Β’ Λυκείου, όπως και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Σπουδές-Ειδικότητες

Α' Λυκείου

Γενική Παιδεία

Γενική Παιδεία

Α΄ Λυκείου

B' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών

Γ' Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Οικονομικών Σπουδών & Πληροφορικής