Παιδικός Σταθμός Ζαφράνα Καλαμαριά

Παιδικός Σταθμός Ζαφράνα Καλαμαριά

Σχετικά

Η "Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά", Παιδικός Σταθμός-Νηπιαγωγείο, ιδρύθηκε το 1999. Δέχεται παιδιά ηλικίας δυόμισι έως έξι ετών και στεγάζεται σε ένα πανέμορφο, διατηρητέο κτίριο, με κήπο ενός στρέμματος και ένα θεατράκι. Έτσι, το παιδί κοινωνικοποιείται βιώνοντας την αρχοντιά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και την ομορφιά και την ηρεμία της εξοχής. 

Η "Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά" στηρίζεται στις αρχές της μοντεσσοριανής αγωγής, ταυτόχρονα όμως τη διευρύνει και την εμπλουτίζει, χρησιμοποιώντας και άλλες σύγχρονες μεθόδους βιωματικής μάθησης, όπως είναι τα σχέδια δράσης (projects). 

Η καινοτομία της προσέγγισης αυτής στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη πολλά από τα πρόσφατα, εντυπωσιακά ευρήματα των Νευροεπιστημών, που αναφέρονται στη δομή και λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και στις προϋποθέσεις ανάπτυξής του.

Σπουδές-Ειδικότητες

Τμήματα

Βρεφικό

Βρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 10 Μηνών-1,5 Ετών
Μεταβρεφικό

Μεταβρεφικό

Παιδιά Ηλικίας 1,5-2,5 Ετών
Προνηπιακό

Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 3,5-5 Ετών
Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Παιδιά Ηλικίας 5-6 Ετών
Προ-Προνηπιακό

Προ-Προνηπιακό

Παιδιά Ηλικίας 2,5-3,5 Ετών