Αγγλικά Νέα Αρτάκη, Χαλκίδα

Ευρωγνώση Χαλκίδα (Νέα Αρτάκη)

Εθνικής Αντιστάσεως 82, Νέα Αρτάκη
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών / Πληροφορικής