Ανώτατη Εκπαίδευση Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Perrotis College

Μαρίνου Αντύπα 54, Θέρμη